Asuma Sarutobi Poster

Asuma Sarutobi (猿飛アスマ, Sarutobi Asuma) was the leader of Team 10, consisting of Shikamaru Nara, Choji Akimichi and Ino Yamanaka. (Wikimedia)

Asuma Sarutobi ImageAsuma Sarutobi Image

Asuma Sarutobi PosterAsuma Sarutobi Poster

Asuma Sarutobi PhotoAsuma Sarutobi Photo